Category Archives: Finantari nerambursabile

Informatii despre fonduri nerambursabile europene si fonduri guvernamentale. Prorgrame pentru finantarea afacerilor, finantarea investitiilor si a lucrarilor de infrastructura precum si programe de finantare a resurselor umane

S-a deschis o noua sesiune de finantare prin POSDRU pentru proiecte cu o durata de 6 luni !

POSDRU lansareDin 2012 proiectele finantate prin POSDRU s-au derulat din ce în ce mai greu, POSDRU fiind la ora actuală unul din programele cu cele mai mici rate de absortie a fondurilor europene. După blocarea acestui program din 2012, persoanele care sau perindat la conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale  (D-na Mariana Câmpeanu, D-na Rovana Plumb) au declarat că s-au luat toate măsurile pentru ca lucrurile să mearga bine, dar la finalul lunii martie 2015, potrivit declaratiilor oficiale, rata absorbtiei fondurilor europene pe POSDRU se ridica la 46,53%.

Pentru a redresa situatia Ministerul Fondurilor Europene si AM POSDRU lansează noi cereri de finantare. Pe data de 28 Aprilie 2015 pe site-ul www.fonduri-ue.ro/posdru s-au publicat Ghidurile Solicitantului – Conditii specifice – pentru Cererile de propuneri de proiecte de tip strategic Nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi”, Axa Prioritara 1 „Educatia si formarea în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, DMI 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetării” si Nr. 188 „Oportunităti integrate de diminuare a părăsirii timpurii a scolii”, Axa Prioritară 2 „Corelarea învătării pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.2. „Prevenirea si corectarea părăsirii timpurii a scolii”.

Pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic Nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi” alocarea financiară orientativă este de 45.000.000 euro iar proiectele care vor fi selectate trebuie să contribuie la îmbunătătirea participării, cresterea atractivitătii si motivatiei pentru cariera în cercetare prin sprijinirea doctoranzilor pentru cresterea implicării în activitatea de cercetare.

Cererile de propuneri de proiecte de tip strategic Nr. 188 „Oportunităti integrate de diminuare a parasirii timpurii a scolii” au o alocare financiară orientativă de 120.000.000 euro si trebuie să contribuie la realizarea următoarelor operatiuni orientative:

 1. Reintegrarea în educatie a celor care au părăsit timpuriu scoala (inclusiv programe de tip “a doua sansă”).
 2. Sprijinirea si dezvoltarea de programe pentru mentinerea elevilor în educatie si prevenirea părăsirii timpurii a scolii;
 3. Promovarea unor servicii integrate si solutii alternative pentru învătământul prescolar;
 4. Implementarea programelor de tip “scoală după scoală”, educatie remedială si învătare asistată;
 5. Furnizarea serviciilor integrate de orientare si consiliere pentru persoanele expuse riscului de părăsire timpurie a scolii.

 Proiectele implementate la nivel national, regional sau multi-regional vor avea o valoare totală eligibilă cuprinsă între:

 • Minim 2.202.500 lei (Echivalentul în lei a 500.000 euro) si
 • Maximum 8.810.000 lei (Echivalentul în lei a 2.000.000 euro).

Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minim 4 luni si maxim 6 luni. 

Pentru cei care au experientă în implementarea proiectelor finantate prin POSDRU această lansare ridică semene de intrebare, deoarece se stie că in cazul proiectelor implementate în cadrul Axei 2, in 2014 si primul trimestru al anului 2015, durata medie de aprobare si încasare a unei cereri de rambursare a fost de aproape 150 zile (cca. 5 luni). Cum poti implementa in 6 luni un proiect in conditiile in care autoritatea de management iti rambursează cheltuielile in 5 luni? In aceste conditii cei care au curajul să demareze un asfel de proiect, a cărui valoare ar fi cea minimă (de 500.000 euro) ar trebui să aibă la dispozitie cel putin resurse de cel putin 416.000 euro.

Mult succes curajosilor !

50.000 de euro nerambursabili pentru idei de inovare sociala

Inovare socialaPersoanele si organizatiile din România cu spirit antreprenorial, generatoare de inovare socială, sunt invitate să participe la Concursul european pentru inovare socială 2015 (New Ways to Grow).

Pentru a explora noi modele de crestere economica durabilă, Comisia Europeană caută să sprijine idei si proiecte din urmatoarele domenii:

• Economia colaborativă – idei care pun sub semnul întrebării premizele traditionale de crestere economica;
• Aprovizionarea si productia – idei care pun în discutie lantul de aprovizionare, modul de productie si livrare, precum si utilizarea produselor sau serviciilor conventionale;
• Noile tehnologii – noi idei tehnologice sau solutii care propun utilizarea mai inteligenta a tehnologiilor existente în beneficiul societatii;
• Solutii pentru provocările viitoare, cum ar fi îmbatrânirea populatiei, schimbarile climatice sau alimentatia durabilă.

Criteriile de punctare a proiectelor vor fi:
• nivelul de inovare (50 %)
• impactul potential (30 %)
• sustenabilitate (20 %)

Termenul limită de înscriere a proiectelor în concurs este 8 mai 2015, ora 13.00 (ora României).
Concursul este deschis solicitantilor din întreaga Uniune Europeană, precum si din celelalte tări participante la programul european pentru cercetare si inovare „Orizont 2020″.

Cele mai promitătoare idei de inovare sociala vor fi alese ca semifinaliste de un juriu. Echipele ce au depus aceste propuneri vor fi invitate sa participe la un curs de inovare socială, în luna septembrie, la Viena, pentru a-si dezvolta ideile si a le transforma în proiecte concrete.
Cele mai bune trei proiecte vor primi 50.000 de euro fiecare, la ceremonia de decernare a premiilor care va avea loc la Bruxelles, în luna noiembrie 2015.
Concursul european pentru inovare socială, lansat în memoria lui Diogo Vasconcelos, se află acum la cea de-a treia editie. In editia anterioara a competitiei au fost înscrise 1.254 de idei generatoare de inovare socială.

Documentatie este accesibila la adresa http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9748

Ministerul Fondurilor Europene intentioneaza lansarea cererilor de propuneri de proiecte pentru tinerii NEETs începând cu a doua parte a lunii mai 2015

Programe NEETsPe data de 8 aprilie 2015, cu sprijinul Comisiei Europeane si a Directoratului General de Ocupare, Afaceri Sociale si Incluziune a avut loc lansarea campaniei de informare privind Planul de Implementare a Garantiei pentru Tineret.
Garantia pentru tineret este o initiativă care urmăreste să combată somajul în rândul tinerilor, asigurându-se că orice persoană cu vârsta sub 25 de ani – indiferent dacă s-a înregistrat sau nu ca somer – primeste o ofertă de angajare, în termen de 4 luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă. Oferta constă într-un contract de muncă, ucenicie, stagiu ori un curs de formare continuă adaptat nevoilor si situatiei fiecaruia.

Tinerii care nu a finalizat învătământul obligatoriu vor fi sprijiniti pentru urma programe de ucenicie sau vor putea opta pentru programele educationale de tip „a doua sansă”.
Tinerii care sunt absolventi de liceu vor fi sprijiniti să urmeze programe de formare profesională in vedere cresterii sanselor de angajare si vor beneficia de asistenta pentru identificarea unor locuri de muncă si angajare, iar cei care au finalizat studii universitare li se va oferi posibilitatea participarii la un stagiu în vederea dobândirii de experientă la locul de muncă, sprijin în găsirea unui loc de muncă/ plasare pe piata muncii.

Derularea cu succes a acestui program este importantă deoarece situatia tinerilor pe piata muncii din România s-a deteriorat semnificativ în ultimii ani, în 2012 înregistrându-se rate de ocupare si rate de activitate printre cele mai scăzute din UE (23,9 % si 30,9 %). În 2013, rata de ocupare a fortei de muncă în rândul tinerilor din România (15-24 ani) a fost cu 8,9% mai mica decât media UE (23,5%, fată de 32,4% în UE-27).

Planul de Implementare a Garantiei pentru Tineret beneficiaza de un buget de 343 milioane de euro din fonduri europene. Alocarea financiară specială din Initiativa „Locuri de muncă pentru tineri” trebuie angajata prin proiecte eligibile pâna la sfârsitul anului 2015.
Ministerul Fondurilor Europene intentioneaza lansarea cererilor de propuneri de proiecte pentru tinerii NEETs (care nu au un loc de muncă si nu urmeaza o formă de învatamânt sau de formare profesională) începând cu a doua parte a lunii mai 2015.

Deschiderea liniilor de finantare este posibilă numai dupa aprobarea metodologiei si a criteriilor folosite pentru selectia operatiunilor de catre Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (conform art. 47 al Regulamentului UE nr. 1303/2014), previzionată pentru prima parte a lunii mai 2015.

Programul Operational Competitivitate: Ghid consultativ privind finantarile nerambursabile pentru micile intreprinderi inovatoare si companiile cu activitate de cercetare-dezvoltare

Finantare Cercetare POCMinisterul Fondurilor Europene (MFE) a publicat pe data de 6 Martie 2015 versiunea consultativă a Ghidului Unic pentru viitoarele apeluri în cadrul Axei Prioritare 1 “Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltării afacerilor” a Programului Operational Competitivitate 2014 – 2020.
Axa prioritară 1 – CDI are o alocare financiară de 798 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR).

Ce se poate finanta prin Axa prioritară 1 – CDI ?

.

1. Tip proiect: Investitii pentru departamentele de CD ale Întreprinderilor.
Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor cu activitate în domeniul CD, fiind finantate investitii initiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare ale acestora.
Se vor finanta proiecte ce se concentrează pe următoarele domenii tematice prioritare:

 • Specializare inteligentă
 • – Bioeconomia
  – Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
  – Energie, mediu si schimbări climatice
  – Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
 • Sănătate, domeniu prioritar de interes national.

Valoarea finantării publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsă între 4.500.000 lei si 90.000.000 lei.

Sprijinul financiar primit va putea fi folosit pentru “investitii initiale” de tipul:

 • achizitionarea de teren;
 • constructie / modernizare / extindere / consolidare / modificare /schimbare destinatie clădiri destinate unor institute / centre / laboratoare CD;
 • achizitionarea de active corporale pentru CD: clădiri si/sau suprafete în cadrul clădirilor, instalatii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
 • achizitionarea de active necorporale pentru CD

 

2. Tip proiect: Clustere de inovare
Acest tip de proiect se adresează clusterelor de inovare, fiind finantate investitii pentru cercetare-dezvoltare, activităti de inovare si activitati de exploatare în clusterele inovative.
Se vor finanta proiecte din:

 • următoarele domenii tematice prioritare de specializare inteligentă:
 • – Bioeconomia
  – Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
  – Energie, mediu si schimbari climatice
  – Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
 • Sănătate, domeniu prioritar de interes national.

Valoarea finantării publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsă între 4.500.000 lei si 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei dacă proiectul contine activităti de inovare pentru cluster).

Finantarea primită va putea fi utilizată pentru:

 • Investitii pentru dezvoltarea de noi facilităti CD comune în clusterele de inovare si/sau modernizarea facilitătilor CD comune existente;
 • Activităti de inovare în clustere (obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale care apartin clusterului, detasarea de personal cu înaltă calificare în organizatia clusterului, achizitia de servicii de consultanta în domeniul inovării si achizitia de servicii de sprijinire a inovării);
 • Activităti de exploatare pentru sprijinirea functionării clusterelor.

 

3. Tip proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off
Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor inovatoare cu o vechime de maximum 3 ani de tip start-up si spin-off ca potentiali beneficiari în cadrul actiunii 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD si universităti, în scopul inovării de procese si de produse în sectoarele economice care prezintă potential de crestere.
Domeniul de aplicare: domeniile si subdomeniile de specializare inteligentă si sănătate

Asistenta financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei si nu poate depăsi echivalentul în lei a 200.000,00 Euro.
Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului.

Solicitanti eligibili:
1. Start-up-uri: întreprindere, infiintată in baza legii 31/1990, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului;
2. Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înfiinteze pe baza unui rezultat obtinut în organizatii de cercetare de drept public (institutie de CD sau de învatamânt superior).

 

4. Tip proiect: Întreprinderi nou-înfiintate inovatoare
Acest tip de proiect se adresează întreprinderilor inovatoare mici, cu o vechime de maximum 5 ani, ca potentiali beneficiari în cadrul Actiunii 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD si universităti, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potential de crestere.
Domeniul de aplicare: domeniile de specializare inteligenta si sănătate definite prin Strategia Nationala de CDI aprobata prin HG nr. 929/2014.

Asistenta financiară nerambursabilă pe proiect: max. 4.500.000 lei (echivalentul în lei a 1 milion euro) pentru regiunea Bucuresti-Ilfov si max. 6.750.000 lei (echivalentul în lei a 1,5 milioane euro) pentru celelalte regiuni ale României.

Solicitantul trebuie să respecte toate conditiile pentru întreprindere nou-înfiintata inovatoare, respectiv:

 • să fie întreprindere mica (conform prevederilor Legii nr. 346/2004);
 • să fie înfiintată cu maximum 5 ani înainte de anul depunerii propunerii de proiect;
 • să nu fi fost cotată în lista oficiala a unei burse de valori si sa nu fi distribuit profit;
 • să nu se fi format printr-o fuziune
 • costurile aferente activitatii de cercetare si dezvoltare să reprezinte cel putin 10 % din costurile sale totale de functionare înregistrate cel putin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului.
 • să fie o întreprindere pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate (poate să nu aibă deloc activitate de cercetare-dezvoltare)

Prin proiectele propuse de întreprinderile nou înfiintate inovatoare sunt finantate activitătile de cercetare industrială si/sau de dezvoltare experimentală, activităti de inovare, activităti de inovare de proces si organizatională precum si activitătile care sustin introducerea în productie, producerea si introducerea pe piata a unui produs (bun sau serviciu), proces, tehnologie, noi sau substantial îmbunătătite.

.

5. Tip proiect: Atragerea de personal cu competente avansate din străinătate
Acest tip de proiect se adresează organizatiilor de cercetare si întreprinderilor cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare.
In cazul acestei actiuni există un singur tip de proiect, care urmareste crearea de nuclee de competentă stiintifică si/sau tehnologică de înalt nivel, la standarde europene, în cadrul unei institutii CD, al unei universităti sau al unei întreprinderi gazdă cu activitate CD, prin atragerea de specialisti din străinătate, de orice nationalitate, cu competenta recunoscută.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 9.000.000 lei.

Comisia Europeana a aprobat Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

POCU StartComisia Europeană a aprobat pe data de 25 februarie 2015 Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.
Potrivit declaratiilor ministrului Fondurilor Europene primele apeluri de proiecte pentru contractarea de finantări în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020 se vor lansa luna in luna martie a.c.
Primul apel va viza acordarea finantărilor destinate sprijinirii tinerilor (ghid consultativ publicat la finalul lunii decembrie 2014). În perioada imediat următoare se vor lansa spre consultare publica si celelalte propuneri de ghiduri.

Programul Operational Capital Uman, cu o alocare totală de aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contributie UE) stabilste prioritatile de interventie ale României în domeniul ocupării fortei de muncă, al incluziunii sociale si educatiei. Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la un sistem de educatie si formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale si de sănătate.

La nivelul Axei Prioritare 1 „Initiativa locuri de muncă pentru tineri” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 212 milioane de euro) si al Axei Prioritare 2 „Îmbunătătirea situatiei tinerilor din categoria NEETs” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 362 milioane de euro), sunt prevazute pachete integrate de măsuri care vizeaza integrarea pe piata muncii a tinerilor NEETs (care nu au un loc de muncă si nu urmează o formă de învatamânt sau de formare profesionala) cu vârste între 16-24 ani, înregistrati la ANOFM. Pachetele integrate de măsuri urmează să fie stabilite în functie de profilul (nivel de pregătire, experientă profesională etc.) fiecărui tânar si vor include: consiliere, orientare profesională, instruire, prime de mobilitate, acordarea de stimulente angajatorilor în vederea creării de locuri de muncă dedicate tinerilor NEETs, scheme de ucenicie etc.

Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toti” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 1,1 miliarde de euro) cuprinde măsuri care au ca scop, pe de-o parte, integrarea pe piata muncii a unor categorii defavorizate (someri si inactivi, lucrători vârstnici, persoane cu dizabilităti, persoane care apartin minoritătii roma etc.), prin măsuri active de ocupare, iar pe de altă parte, măsuri care vizează adaptarea managementului resurselor umane la dinamica pietei muncii, instruirea persoanelor angajate în domeniile cu potential competitiv etc.

Axa prioritară 4 „Incluziunea socială si combaterea saraciei” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 940 milioane de euro) vizează măsuri integrate în vederea sprijinirii comunitătilor dezavantajate, în special cele cu populatie apartinând minoritatii roma, pentru a diminua riscul de excluziune socială. Având în vedere caracterul multidimensional al sărăciei, măsurile integrate vor viza mai multe domenii de interventii, precum: educatie, acces la servicii de sociale si sănătate, ocupare etc. De asemenea, vor fi sprijinite si anumite grupuri vulnerabile (persoane fără adapost, persoane victime ale violentei domestice, persoane victime ale traficului de fiinte umane, persoane care suferă de forme de dependentă, persoane private de libertate sau aflate în perioada de probatiune, fostii detinuti, persoane vârstnice si persoane cu dizabilităti aflate în situatii de dependentă sau în risc de excluziune socială) prin măsuri personalizate care se doresc a răspunde corespunzator nevoilor acestora, în vederea depăsirii stării de vulnerabilitate. Complementar, în cadrul acestei axe sunt incluse si măsuri care vizează cresterea accesului persoanelor apartinând grupurilor vulnerabile la servicii sociale si de sănătate de calitate.

Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunitatii” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 201 milioane de euro) vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunitătile marginalizate, prin masuri integrate din domenii precum educatie, ocupare, sănătate etc. care sunt complementare cu actiuni ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii.

Axa Prioritară 6 „Educatie si competente” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 1,2 miliarde de euro) oferă sprijin pentru reintegrarea tinerilor NEETs în cadrul sistemului de învatamânt, reducerea părăsirii timpurii a scolii, îmbunătătirea accesului la educatia tertiară pentru grupurile dezavantajate, facilitarea tranzitiei de la sistemul de educatie la piata muncii, atât prin corelarea ofertei educationale cu dinamica pietei muncii, cât si prin încurajarea învătării la un potential loc de muncă, precum si măsuri care promoveaza învătarea pe tot parcursul vietii etc.

Axa Prioritară 7 „Asistenta Tehnică” (cu o alocare financiară UE de aproximativ 265 milioane de euro) sprijină implementarea întregului program prin sustinerea atât a institutiilor implicate în implementarea interventiilor, cât si a potentialilor beneficiari. Totodată, prin intermediul acestei axe va fi asigurată informarea la nivelul întregului program.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Tinerii antreprenorii au sansa de a obtine 25.000 de euro nerambursabili pentru a-si finanta ideile de afaceri

Fonduri nerambursabile

Fonduri nerambursabile

AMPOSDRU a publicat la inceputul lunii februarie 2015 lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 „România Start-Up”, finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de interventie 3.1. Acest program de finantare este combinat cu o schemă de minimis potrivit căreia tinerii antreprenori pot obtine până la 25.000 Euro pentru demararea unei afaceri.

Schema de minimis se aplică pentru întreprinderi create de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani și peste 25 de ani, care doresc să iniţieze o activitate independentă, pe baza unui plan de afaceri în unul din domeniile:

– Turism şi ecoturism;
– Textile şi pielărie;
– Lemn şi mobilă;
– Industrii creative;
– Industria auto şi componente;
– Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor;
– Sănătate şi produse farmaceutice;
– Energie şi management de mediu;
– Bioeconomie (agricultură1, silvicultură), biofarmaceutică şi biotehnologii;
– Procesarea alimentelor şi a băuturilor.

Organizatiile care au castigat proiecte finantate prin programul „România Start-Up” au obligatia de a selecta cel putin 40 de idei de afaceri pe care să le propună pentru a primi o finantare de maxim 25.000 de euro prin schema de minimis.

Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care îndeplinesc
următoarele condiţii:
(1) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;
(2) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nici o restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
(3) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
(4) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
(5) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
(6) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
(7) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
(8) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
(9) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau comunitare.

Pentru a putea primi finanţare prin subvenţia care face obiectul schemei de ajutor de minimis, planurile de afaceri trebuie să fie anterior selectate pe baza unor criterii transparente stabilite de beneficiarul unic al finanțării nerambursabile de către o comisie alcătuită din reprezentanți ai mediului de afaceri și reprezentanţi ai beneficiarului unic al finanțării nerambursabile.

Pentru informatii detaliate referitoare la modul in care tinerii pot investi cei 25.000 Euro precum si organizatiile care vor acorda finantarile nerambursabile click aici

MFE a publicat spre consultare 3 noi cereri de propuneri de proiecte

MFE POSDRUMinisterul Fondurilor Europene a publicat pe data de 21.01.2015 noi ghiduri de finantare pentru proiecte pe care intentioneaza sa le finanteze prin POSDRU
– Schita Ghidului Solicitantului: Conditii Specifice DMI 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii” (cp Nr. 188)
– Schita Ghidului Solicitantului: Conditii Specifice DMI 2.3 „Acces si participare la FPC” (cp Nr. 187)
– Schita Ghidului Solicitantului: Conditii Specifice DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” (cp Nr. 189)

Primele 2 măsuri de încadrează in Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii:, axa care îsi propune facilitarea accesului la educaţie, creşterea ocupabilităţii şi a nivelului de educaţie şi formare profesională al resurselor umane printr-o abordare de tip „pe tot parcursul vieţii”, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.
Cea de a 3 măsură se incadrează in Axa Prioritară 3, ce are ca scop promovarea culturii antreprenoriale, flexicurităţii şi adaptabilităţii prin sprijinirea forţei de muncă şi a întreprinderilor competente, pregătite şi adaptabile.

Potrivind celor 3 schite publicate spre consultare durata de implementare a unui proiect va fi de maxim 7 luni.

DMI 2.2 „Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii” (cp Nr. 188)
Se vor finanţa activităţi cu caracter preventiv și corectiv pentru fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, acordându-se o atenție deosebită copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
Vor fi promovate proiecte care îndeplinesc condiţia ca activităţile proiectului urmează să fie implementate la nivel multi-regional.
Valoarea totală eligibilă minimă a proiectelor: 500.000 euro.
Operaţiunile orientative:
1. Dezvoltarea de programe integrate pentru creşterea accesului şi participării în învăţământul primar şi secundar pentru persoanele a parţinând grupurilor vulnerabile, inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora;
2. Implementarea programelor de tip “şcoală după şcoală”, educaţie remedială şi învăţare asistată;
3. Reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala (inclusiv programe de educaţie de tip “a doua şansă”);

DMI 2.3 „Acces si participare la FPC” (cp Nr. 187)
Măsura isi propune să asigure „creșterea calității și a accesului la învățământul profesional și tehnic, la ucenicii, la învățământul terțiar și la învățarea pe tot parcursul vieții și să le adapteze la necesitățile pieței forței de muncă; să asigure un acces mai bun la serviciile de educație și de îngrijire a copiilor preșcolari.”
Valoarea totală eligibilă minimă a proiectelor: 500.000 euro.
Operaţiunile orientative:
1. Furnizare cursuri de calificare și recalificare a angajaților;
2. Acordare de sprijin și stimulente angajaților în vederea participării la FPC;
3. Sprijinirea angajaților pentru validarea cunoștințelor dobândite anterior;
4. Acordare de facilităţi pentru persoanele „greu de motivat” (adulţii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare).

DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” (cp Nr. 189)
Vor fi promovate proiecte care îndeplinesc condiţia ca activităţile proiectului să fie implementate la nivel multi-regional, în cel puţin două regiuni de dezvoltare, și transnațional (minim un stat membru UE, altul decât România).
Operaţiunile orientative:
1. Creşterea conştientizării şi promovarea atitudinii pozitive faţă de cultura antreprenorială;
2. Implementarea de programe şi servicii inovatoare pentru încurajarea antreprenoriatului şi dezvoltarea culturii antreprenoriale;
3. Încurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru iniţierea unei afaceri.

Cererea de propuneri de proiecte include o schemă de ajutor de minimis.
Schema de minimis se va aplica pentru întreprinderi create de persoane cu vârsta mai mare de 18 ani, care doresc să iniţieze o activitate independentă, pe baza unui plan de afaceri în unul din domeniile:
– Turism şi ecoturism;
– Textile şi pielărie;
– Lemn şi mobilă;
– Industrii creative;
– Industria auto şi componente;
– Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor;
– Sănătate şi produse farmaceutice;
– Energie şi management de mediu;
– Bioeconomie (agricultură, silvicultură), biofarmaceutică şi biotehnologii;
– Procesarea alimentelor şi a băuturilor;
– Construcții;
– Servicii (hoteliere, îngrijire la domiciliu, babysitting, servicii de curățenie etc.).

Pentru a putea primi finanţare prin subvenţia care face obiectul schemei de ajutor de minimis planurile de afaceri trebuie să fie anterior selectate pe baza unor criterii transparente stabilite de beneficiarul finanțării nerambursabile.

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 și Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 au fost aprobate de Comisia Europeană

Ministru fonduri UEIn luna decembrie Comisia Europeană a aprobat încă două programe operaționale prin care România va atrage fondurile europene structurale și de investiții alocate pentru perioada de programare 2014 – 2020. Cele două programe aprobate sunt Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Asistență Tehnică. Primul program operațional al României aprobat de Comisie a fost Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, în data de 28 noiembrie 2014.

Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, care are o alocare financiară de 1,329 miliarde de euro, va finanța proiecte care vor susține creșterea competitivității economiei României, în special prin sprijinirea cercetării, dezvoltării și inovării, respectiv prin acordarea de finanțări destinate susținerii infrastructurii pentru tehnologia informației și comunicații.
Astfel, vor fi finanțate:
● creșterea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate;
● creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE;
● creșterea investiţiilor private în cercetare, dezvoltare și inovare;
● creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe de cercetare, dezvoltare și inovare între mediul public de cercetare și cel privat;
● extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză;
● creșterea contribuției sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor pentru competitivitatea economică;
● creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare;
● creșterea gradului de utilizare a Internetului.
Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020, care are o alocare financiară de 212,76 milioane de euro, va asigura asistență orizontală pentru a răspunde nevoilor tuturor structurilor cu atribuţii de coordonare, gestionare şi control pentru fondurile europene structural și de investiții din România, precum şi actorilor implicaţi în implementarea proiectelor finanțate din aceste fonduri.

NOTĂ:
Pentru acordarea de finanțări din fondurile alocate României în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 au fost supuse consultării publice cinci ghiduri aferente Axei Prioritare 1 – „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor a programului”. Acestea sunt:
● Ghidul solicitantului – Clustere de inovare (Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD), aflat în consultare publică în perioada 30 octombrie – 20 noiembrie 2014;
● Ghidul solicitantului – Întreprinderi nou înființate inovatoare (Acțiunea 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI), aflat în consultare publică în perioada 30 octombrie – 15 noiembrie 2014;
● Ghidul solicitantului – Investiţii pentru departamentele CD ale întreprinderilor (Acţiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD), aflat în consultare publică în perioada 24 octombrie – 14 noiembrie 2014;
● Ghidul solicitantului – Proiecte CDI pentru spin-off-uri şi start-upuri inovatoare (Acţiunea 1.2.1 – Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI), aflat în consultare publică în perioada 24 octombrie – 14 noiembrie 2014;
● Ghidul solicitantului – Pentru atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate (Acţiunea 1.1.4 – Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate), aflat în consultare publică în perioada 24 octombrie – 24 noiembrie 2014.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Consiliul European a respins extinderea cu un an a cheltuirii fondurilor UE restante din perioada 2007-2013

Finantare_1Conform informatiilor publicate de EUobserver, Consiliul European a respins propunerea Slovaciei, sprijinită si de Romania, de extindere cu un an a cheltuirii banilor europeni din perioada 2007-2013.

Liderii europeni au respins propunerea Slovaciei de extindere cu un an a perioadei de cheltuire a banilor pe perioada 2007-2013. Propunerea Slovaciei a fost sustinută si de Romania, Bulgaria si Cehia.
Asa că, ultimul an in care Romania si celelate 3 tări mai pot cheltui sumele alocate perioadei 2007-2013, este 2015.
Pentru Romania acestă decizie este destul de gravă, căci in pofida unei cresteri a ratei de absorbtie in ultimii ani, ne aflăm in continuare la coada clasamentului, cu un nivel al absorbtiei de 45,49% (la data de 12 decembrie, potrivit datelor publice pe site-ul MFE).
Suma totală a fondurilor structurale si de coeziune alocate Romaniei pentru perioada 2007 – 2013 a fost de 19,6 miliarde euro din care 12,66 miliarde euro au fost Fonduri Structurale, 6,55 miliarde euro alocate prin Fondul de Coeziune si 0,45 miliarde euro alocate obiectivului Cooperare teritorială europeană.
La inceputul anului, Comisia Europeana a avertizat Guvernul Romaniei că tara noastră va fi nevoită să incheie proiectele europene din bani de la bugetul de stat si de la beneficiari, dacă acestea nu vor fi finalizate pană la sfarsitul anului 2015. Bruxelles-ul a mai atras atentia că Romania va trebui să se grăbească si cu depunerea de noi proiecte, pentru a acoperi alocarile oferite de Uniunea Europeană.
Din păcate Guvernul Romaniei s-a ocupat in 2014 mai mult de acordarea unor “pomeni electorale” si mai putin de asigurarea finantării necesare derulării programelor ce ar fi putut atrage fonduri europene. Membrii guvernului nu au inteles că proiectele europene aduc bani la buget si nu sunt o “gaură” in buget.
In concluzie toate sesiunile de licitatii anuntate pentru finalul anului 2014 si amanate pentru luna ianuarie 2015 sunt lipsite de sens, căci semnarea contractelor si implementarea proiectelor in timp util este imposibilă !

Asa că va trebui să asteptam finantările aferente perioadei 2014 – 2020.

Ghidul finantarilor europene pentru sectorul turismului 2014 – 2020

Ghid finantare turismComisia Europeană a lansat “Ghidul finantărilor europene pentru sectorul turismului“, cu ajutorul căruia cei interesati in dezvoltarea turismului, promovarea unor obiective turistice sau in dezvoltarea unor afaceri in sectorul turismului pot afla detalii despre programele de finantare ce vor putea fi accesate in perioada 2014 – 2020.

UE oferă finanțari directe prin subvenții (granturi) pentru investitii sau pentru desfăsurarea unor activităti, precum si finanțări indirecte, prin intermediul unor intermediari financiari.
Granturile sunt anunțate prin apeluri specifice pentru propuneri de proiecte. Acestea au ca scop atingerea obiectivelor de politică economică si socială ale UE. Granturile se acordă doar pentru proiecte ce urmează a se realiza, ele neputand fii acordate pentru acțiuni deja încheiate. Important de stiut este si faptul că aceste granturi nu se acordă pentru ca cineva să obtină profit in urma implementarii unui proiect, ci doar pentru ca organizatia respectivă să poată desfăsura o activitate utilă, pe care nu ar fi putut-o desfăsura făra acest sprijin financiar.
Finanțările indirecte (deseori intalnite sub forma unor programe care asigură „accesul la finanțare”) sunt de obicei împrumuturi și garanții pentru obtinerea de împrumuturi, ce se obtin cu sprijinul unor intermediari financiari. Ei ajută în special IMM-urile pentru a obtine banii necesari demarării si dezvoltării unor activităti turistice.

Ghidul oferă informatii atat despre finantările disponibile prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Fondul pentru Afaceri Maritime si Pescuit cat si despre finantările ce vor fi acordate prin programele sectoriale precum: Life (mediu), Horizon 2020 (cercetare si inovare), COSME (IMM-uri si antreprenoriat), Europa Creativă (cultura si media), Erasmus+ (educatie, tineret, formare profesionala) si EASI (programul pentru ocupare si inovare in domeniul social).

Pentru fiecare tip de fond existent ghidul oferă informatii referitoare la tipurile de acțiuni legate de turism eligibile pentru finanțare si despre organizatiile eligibile pentru a solicita fonduri.
De exemplu, in cazul Fondului European de Dezvoltare Regională, ni se recomandă ca fiind eligibile următoarele tipuri de proiecte:
• proiecte de cercetare legată de turism, dezvoltare și inovare tehnologică, inclusiv servicii de inovare și clustere (incubatoare de servicii turistice, proiecte demonstrative, etc.);
• dezvoltarea de produse TIC legate de turism (aplicații, baze de date, etc.);
• dezvoltarea serviciilor de turism inovatoare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate și a suburbiilor cu structuri industriale subdezvoltate și cu puternică dependentă de turism (noi modele de afaceri, exploatarea de idei noi, etc.);
• dezvoltarea de produse și servicii pe piețe de nișă (turismul de sănătate, turismul pentru persoanele în vârstă, turismul cultural și ecoturism, turismul gastronomic, turismul sportiv, etc.);
• sustinerea clusterelor între diferite industrii conexe turismului, si a activitătilor care conduc la diversificarea produselor turistice regionale și la extinderea sezonului turistic;
• măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile de catre IMM-urilor din sectorul turismului;
• protectia, reabilitarea si promovarea obiectivelor turistice naturale și culturale, precum și a serviciilor conexe;
• dezvoltarea infrastructurii pentru turismul cultural și durabil la scară mică;
• măsuri în favoarea antreprenoriatului, auto-ocuparii forței de muncă și crearii de întreprinderi, precum și internaționalizarea IMM-urilor și a grupurilor de turism;
• formare profesională si îmbunătățirea competențelor lucrătorilor din turism.

Cei interesati sa afle mai multe despre aceste finantări pot consulta direct ghidul finantărilor europene pentru sectorul turismului, ce poate fi găsit la adresa:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

Succes !

Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 570 other followers

%d blogeri ca acesta: